Renovera källare i Stockholm

Källarens pannrum och elrum behöver ofta uppgraderas då det tillkommer fler lägenheter i fastigheten vid vindsbyggnation. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar, fastighetsägare & företag med olika renoveringstjänster. 

Byta avlopp & ledningar

Det är även smart att se över avlopp & ledningar vid renovering av källare i Stockholm. Klicka här för mer information.

Fördelar med Råvindskonvertering till en Brf

Renovering av råvind i flerbostadshus

Vanliga åtgärder som ofta görs vid ombyggnad av råvind till vindsvåningar

Ventilation

De nya vindsvåningarna får vanligtvis egen separat ventilation.

Läs mer här

Hisschakt

Vid nybyggnation ska det ska finnas hiss till alla våningsplan – vissa undantag finns.

Läs mer här

Tak

Stockholms tak är oftast bandad takplåt av varierande kvalitet.

Läs mer här

Trapphus

Alla lägenhetsdörrarna i hela trapphuset måste vara rökgasklassade i och med att ståldörren upp mot vinden tas bort och nybyggnadskrav inträder.

Läs mer här

Isolering

Råvindar är kalla då de ej har någon isolering. När vindslägenheterna byggs isoleras taket med modern sprutisolering vilket blir takets nya ”mössa”.

Läs mer här

Källare

Källarens pannrum och elrum behöver ofta uppgraderas då det tillkommer fler lägenheter i fastigheten vid vindsbyggnation.

Läs mer här

Avlopp, el m.m.

Råvinden har traditionellt ej el, avlopp, vatten, radiatorvatten.

Läs mer här

Innergård

Många av Stockholms innergårdar är i dåligt skick. Typiska fel är att de läcker (in i källaren och butikslokaler) och att dagvattenbrunnar fungerar dåligt.

Läs mer här

Fasad

Cirka 10% av kostnaden för att bygga vindslägenheter består av ställningar och hiss.

Läs mer här

Vindslägenheter

Ytan där vindslägenheter byggs är en råvind som ofta använts för lägenhetsinnehavarnas kallförråd.

Läs mer här

Om vindsbyggaren.se

Hemsidan drivs av byggföretaget Borup Bygg AB från Södermalm i Stockholm. Borup’s syfte med hemsidan vindsbyggaren.se är att sprida kunskap och utbilda marknaden hur en renovering av råvind till bostäder brukar gå till. Om er förening står i begrepp att se över vinden eller är du bara allmänt nyfiken vilka möjligheter och utmaningar som finns vid en ombyggnad av råvind till lägenheter, se denna hemsida som er guide vid råvindsrenovering!

Om Borup Bygg

Vi är en byggentreprenör med inriktning på att renovera råvindar i bostadsrättsföreningar och flerbostadshus till bostäder, ofta lyxiga vindslägenheter i Stockholms innerstad.

Byggbolaget har funnits sedan 1970-talet och vi har genom åren konverterat över 200 vindar till boyta.

Läs gärna mer på vår hemsida.

Referensprojekt

Johannesgatan

Norrmalm

Parkgatan

Kungsholmen

Sveavägen

Vasastan
08-442 00 79