Vindrenovering i Stockholm

Borup Bygg AB är en komplett byggentreprenör med inriktning på att förädla råvindar till bostäder. Vi huserar vid Skanstull på Södermalm och våra uppdragsgivare är idag fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag runt om i Stockholm. 

Borup fokuserar på bra projektledning och hög kvalitet genom hela resan.

200+ Råvindsprojekt

Borup har sedan 70-talet utfört över tvåhundra vindsombyggnader av olika storlekar och typer. 

Helhetsgrepp om fastigheten

Borup genomför ofta en modernisering av fastighetens’ skick i samband med en råvindsombyggnad eller lokalkonvertering. Outnyttjade ytor ger ett tillskott av kapital, som föreningen kan använda för att göra nödvändiga förbättringsarbeten av t.ex. isolering, fasad, tak, stambyte och gemensamma ytor.

Kvalitet

Borup Bygg AB innehar egen svensk personal med lång erfarenhet av vindsrenoveringar. I samarbete med arkitekt och ett stort kontaktnät av underentreprenörer och konsulter, kan Borup leverera en smidig produktionsprocess med en budget och tidplan som stämmer. Läs mer om Borup Bygg AB här.

Ring oss idag på 08-442 00 79 för en första kontakt!

Vår filosofi fokuserar på hög kvalitet och god projektstyrning med en budget och tidplan som stämmer.  Tillsammans med kunniga hantverkare och ett kontaktnät av erfarna konsulter har Borup renoverat över 200 vindar genom åren.

– Jan-Ivar Bakken, VD

Renovering av råvind i flerbostadshus

Vanliga åtgärder som ofta görs vid ombyggnad av råvind till vindsvåningar

Ventilation

De nya vindsvåningarna får vanligtvis egen separat ventilation.

Läs mer här

Hisschakt

Vid nybyggnation ska det ska finnas hiss till alla våningsplan – vissa undantag finns.

Läs mer här

Tak

Stockholms tak är oftast bandad takplåt av varierande kvalitet.

Läs mer här

Trapphus

Alla lägenhetsdörrarna i hela trapphuset måste vara rökgasklassade i och med att ståldörren upp mot vinden tas bort och nybyggnadskrav inträder.

Läs mer här

Isolering

Råvindar är kalla då de ej har någon isolering. När vindslägenheterna byggs isoleras taket med modern sprutisolering vilket blir takets nya ”mössa”.

Läs mer här

Källare

Källarens pannrum och elrum behöver ofta uppgraderas då det tillkommer fler lägenheter i fastigheten vid vindsbyggnation.

Läs mer här

Avlopp, el m.m.

Råvinden har traditionellt ej el, avlopp, vatten, radiatorvatten.

Läs mer här

Innergård

Många av Stockholms innergårdar är i dåligt skick. Typiska fel är att de läcker (in i källaren och butikslokaler) och att dagvattenbrunnar fungerar dåligt.

Läs mer här

Fasad

Cirka 10% av kostnaden för att bygga vindslägenheter består av ställningar och hiss.

Läs mer här

Vindslägenheter

Ytan där vindslägenheter byggs är en råvind som ofta använts för lägenhetsinnehavarnas kallförråd.

Läs mer här

08-442 00 79